МВР

ОД Кюстендил

 

Община Невестино (ШЕСТИ РАЙОН)

Граници: с. Невестино, с. Лиляч, с. Мърводол, с. Долна Козница, с. Неделкова Гращица, с. Еремия, с. Друмохар, с. Четирци, с. Пастух, с. Ваксево, с. Горно Тищаново, с. Долно Тишаново, с. Църварица, с. Илия, с. Рашка Гращица, с. Згурово, с. Кадровица, с. Пелатиково, с. Длъхчево Сабляр, с. Смоличино и с. Долно Раково

 

На територията, обслужвана от Участък – Невестино (шести район), са обособени три микрорайона:

Район VI “А“ с граници: с. Невестино, с. Мърводол, с. Долна Козница, с. Пастух, с. Четирци, с. Згурово и с. Страдалово.

Приемна: в с. Невестино – административната сграда на Община Невестино

Приемно време за граждани:
понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч.
сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.
петък от 10:00 ч. до 12:00 ч.

 

Район VI “Б“ с граници: с. Ваксево, с. Ветрен, с. Илия, с. Горно Тишаново, с. Долно Тишаново, с. Църварица, с. Пелатиково и с. Раково.

Приемна: в с. Невестино – административната сграда на Община Невестино

Приемно време за граждани в с. Невестино:
понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч.
петък от 10:00 ч. до 12:00 ч.„
Приемно време за граждани в с. Ваксево:
сряда от 10:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на кметството на с. Ваксево
Телефон за връзка: 07915/2303 – полицейски инспектор

 

Район VI “В“ с граници: с. Еремия, с. Неделкова Гращица, с. Рашка Гращица, с. Лиляч, с. Друмохар, с. Кадровица и с. Смоличино.

Приемна: в с. Невестино – административната сграда на Община Невестино
Приемно време за граждани в с. Невестино: сряда от 10.00 ч. до 14.00 ч.
Приемно време за граждани в с. Еремия: понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч. в сградата на кметството на с. Еремия.
Приемно време за граждани в с. Рашка Гращица: четвъртък от 13.00 ч. до 16.00 ч. в кметството на с. Рашка Гращица.„
Телефон за връзка: 07915/2303 – полицейски инспектор