МВР

ОД Кюстендил

 

Списък на информация, подлежаща на класификация, като служебна тайна

 

 

ЗАПОВЕД 8121з-878
ЗАПОВЕД 8121з-1433