МВР

ОД Кюстендил

 

Списъци на издадените от директора на одмвр кюстендил, актове по реда на АПК в изпълнение на неговите правомощия

Списък на издадените от директора актове - 2017 г.
Списък на издадените от директора актове - 2018 г.
Списък на издадените от директора актове - 2019 г.