МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЕЛЕНА

I РАЙОН

 

Приемна: гр. Елена ул.”Арх. Йордан Миланов” № 4

 

Николай Николов                              вторник     - 10.00 ч. – 12.00 ч.  

Тел.06151 / 6157 вътр.63806             четвъртък - 15.00 ч. – 17.00 ч.

 

Пламен Добрев                                  четвъртък  - 10.00 ч. – 12.00 ч.

Тел.06151 / 6157 вътр.63806

 

Стоян Малешков                                петък         - 10:00 ч. - 12:00 ч.

Тел.06151 / 6157 вътр.63805

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК

Приемна: с. Блъсковци в сградата на кметството  - 09.00 ч. - 09.30 ч.

Тел.: 06151 / 6696

- мл. експерт Стоян Малешков

 

Приемна: с. Гърдевци в сградата на кметството        - 09.40 ч. - 10.20 ч.

Тел.: 06158 / 319

 

- мл. експерт Стоян Малешков

 

Приемна: с. Средни колиби в сградата на кметството      - 10.30 ч. – 11.10 ч.

Тел.: 06158 / 2319

 

- мл. експерт Стоян Малешков

 

Приемна: с. Яковци в сградата на кметството - 11.20 ч. – 12.00 ч.

Тел.: 0651 / 5712

- мл. експерт Стоян Малешков

 

ВСЯКА СРЯДА

 

Приемна: с. Мийковци в сградата на кметството  - 11.10ч. – 12.00ч.

Тел.: 06151 / 8456

 

- мл. експерт Пламен Добрев

 

Приемна с. Илаков Рът в сградата на кметството  - 10.00 ч. - 11.00 ч.

Тел.: 06151 / 5752

     
- мл. експерт Пламен Добрев

 

Приемна с. Руховци в сградата на кметството    - 09.00 ч. – 09.50 ч.

Тел.: 06151 / 5724

     
- мл. експерт Пламен Добрев

ВСЕКИ ПЕТЪК

 

Приемна: с. Дрента в сградата на кметството  - 09.30 ч. -10.30 ч.

Тел.: 06151 / 8570

     
- мл. експерт Пламен Добрев

 

Приемна с. Тодювци в сградата на кметството    - 10.45 ч. -12.00 ч.

Тел.: 06151 / 8061

 

- мл. експерт Пламен Добрев

 

Приемна с. Буйновци в сградата на кметството       - 13.30 ч. -15.30 ч.

Тел.: 06154 / 2220

    
- мл. експерт Пламен Добрев