МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЕЛЕНА

II  РАЙОН

 

ВСЕКИ ВТОРНИК

 

Приемна: с. Костел в сградата на кметството        - 11.00 ч. – 12.00 ч.
                                                                                   
- мл. експерт Христо Иванов                                        Тел. 061503 / 342

Приемна: с. Чакали в сградата на кметството        - 10.00 ч. – 10.50 ч.
                                                                                   
- мл. експерт Христо Иванов                                        Тел. 061503 / 341

 

Приемна: с. Марян в сградата на кметството         - 09.10 ч. – 09.50 ч.
                                                                                   
- мл. експерт Христо Иванов                                        Тел. 061503 / 565

 

Приемна: с. Беброво в сградата на кметството      - 14.30 ч. – 16.30 ч.
                                                                                   
- инспектор Румен Карачоров                                        Тел. 06152 / 2345

   

ВСЯКА СРЯДА


Приемна: с. Константин в сградата на кметството   - 14.30 ч. – 17.00 ч.
                                                                                   
- инспектор Румен Карачоров                                        Тел. 06155 / 2626

 

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК


 

Приемна: с. Бойковци в сградата на кметството       - 09.30 ч. – 10.30 ч.
                                                                                   
- мл. експерт Сюлейман Реджебов                                  Тел. 06152 / 2548

 

Приемна: с. Каменари в сградата на кметството       - 10.40 ч. – 12.00 ч.
                                                                                   
- мл. експерт Сюлейман Реджебов                                  Тел. 06152 / 2570

 

Приемна: с. Палици в сградата на кметството           - 13.20 ч. - 14.20 ч.

- мл. експерт Сюлейман Реджебов                                  Тел. 06152 / 2373

Приемна: с. Майско в сградата на кметството           - 14.40 ч. - 17.00 ч.

- мл. експерт Пенчо Стефанов                                         Тел. 06155 / 2253