МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЕЛЕНА

III  РАЙОН

УЧАСТЪК "ПОЛИЦИЯ" - ЗЛАТАРИЦА

 

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

Приемна: гр. Златарица, ул.”Стефан Попстоянов” № 3
Тел. 0615 / 3 54 02

 

- инспектор Даниел Радев                                     - вторник       - 14.00 ч. - 16.00 ч.

- мл. експерт Мехмед Топалов                               - четвъртък   - 14.00 ч. – 16.00 ч.

 

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК

 

Приемна: с. Сливовица, в сградата на кметството               - 10.00 ч. - 12.00 ч.

- мл. експерт Стефан Проданов                                                  Тел.: 06157 / 2230

 

Приемна: с. Горско ново село, в сградата на кметството    - 13.00 ч. – 15.00 ч.

- мл. експерт Стефан Проданов                                                 Тел.: 061502 / 217

 

ВСЯКА СРЯДА

 

Приемна: с. Средно село, в сградата на кметството             - 09.30 ч. – 10.30 ч.

- мл. експерт Стефан Проданов                                                   Тел.: 0615 / 35620

 

Приемна: с. Резач, в сградата на кметството                         - 10.40 ч. – 11.30 ч.

- мл. експерт Стефан Проданов                                                    Тел.: 0615 / 35563

 

Приемна: с. Калайджии, в сградата на кметството                - 11.40 ч. – 12.30 ч.

- мл. експерт Стефан Проданов                                                   Тел.: 0615 / 35662

 

Приемна: с. Шивачево, в сградата на кметството                  - 12.40 ч. – 13.30 ч.

- мл. експерт Стефан Проданов                                                    Тел.: 0615 / 35573

 

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК

 

Приемна: с. Разсоха, в сградата на кметството                      - 09.00 ч. – 10.30 ч.

- мл. експерт Стефан Проданов                                                    Тел.: 0615 / 35612

 

Приемна: с. Дедина, в сградата на кметството                       - 10.40 ч. – 12.00 ч.

- мл. експерт Стефан Проданов                                                    Тел.: 0615 / 35618

 

ВСЕКИ ПЕТЪК

 

Приемна: с. Росно, в сградата на кметството                          - 10.00 ч. – 12.00 ч.

- мл. експерт Стефан Проданов                                                     Тел.: 0615 / 35601

 

Приемна: с. Родина, в сградата на кметството                        - 15.00 ч. – 17.00 ч.

- мл. експерт Стефан Проданов                                                     Тел.: 06156 / 2220