МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

III  РАЙОН

 

Приемна:  гр.Г.Оряховица, ул."Иван Вазов" № 1, ДП "ТСВ", ет. 1

 

ПИ Петър Величков               понеделник     13:00 - 15:00 ч.

                                             четвъртък       15:00 - 17:00 ч.