МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

IV  РАЙОН

 

Приемна:  гр.Г.Оряховица, ул."Цар Освободител" № 11, ДЗИ/Център "Мария", 4 ет.

тел. 0618 / 2 23 79  

 

ПИ Стоян Стоев                     вторник          10:00 - 12:00 ч.

                                             петък              15:00 - 17:00 ч.