МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

V  РАЙОН

 

Приемна: гр.Г.Оряховица, кв.”Гарата”, ул.”Съединение” № 43

тел. 0618 / 6 06 85

 

МлПИ Д. Стефанов                                          Понеделник     15.30 – 17.30 ч.

                                                                      Сряда             10.00 – 12.00 ч.

                                                                      Петък              13.30 - 15.30 ч.

 

Мл.ПИ Веселин Иванов                                    Вторник           13.30 – 15.30 ч.

                                                                      Четвъртък        15.30 – 17.30 ч.

                                                                      Петък               10.00 – 12.00 ч.