МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

VIII  РАЙОН

УЧАСТЪК - ЛЯСКОВЕЦ

 

Приемна: гр.Лясковец, пл.”Възраждане” № 5, Участък "Полиция" ет.2

тел: 0619/22012

ПИ Стоян Киров                        Понеделник        09.00 – 11.00 ч.

                                                Сряда                15.30 - 17.30 ч. 

                                                Четвъртък          10.00 – 12.00 ч.

ПИ Николай Стоев                    Понеделник        15.30 – 17.30 ч.

                                               Вторник              13.00 - 15.00 ч. 

                                               Петък                 15.30 - 17.30 ч.

 

Мл.ПИ Н. Ангелов                     Понеделник        13.00 – 15.00 ч.

                                               Вторник              10.00 - 12.00 ч.

                                               Четвъртък           15.30 - 17.30 ч.