МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

IX  РАЙОН

УЧАСТЪК - ЛЯСКОВЕЦ

 

Приемна: с. Драгижево, Кметството – ет.2, ул.”В.Левски” № 4

 

тел.: 0619/6-42-20              тел. кмет: 6-42-21

Мл.ПИ Ангел Димитров                Четвъртък       10.00 – 12.00 ч.

Приемна: с. Мерданя, Кметството, ет.2, пл.”Свобода” № 5

 

тел.: 0619/6-22-22                     тел. кмет: 6-22-23

Мл.ПИ Ангел Димитров                Вторник            10.00 – 12.00 ч.

 

Приемна: с. Добри Дял, пл.”Възраждане” № 4, Кметството, ет.1тел: 0619/5-32-20                      тел. кмет: 5-32-21/22

Мл.ПИ Люб.Станчев                   Понеделник      15.00 – 17.00 ч.

                                                  Сряда               10.00 - 12.00 ч.
                    

Приемна: с. Козаревец, ул.”В.Левски” № 52, Кметството, ет.2


тел:0619/5-22-20                 тел. кмет:5-22-21

Мл.ПИ Люб.Станчев                  Понеделник      10.00 – 12.00 ч.

                                                 Сряда               15.00 - 17.00 ч.                      

 

Приемна: с.Джулюница, ул.”Цар Освободител” № 8, Кметството, ет.2


тел: 0619/3-22-08

Мл.ПИ Ст.Станчев                      Понеделник      09.00 – 12.00 ч.

                                                 Сряда              15.00 - 17.00 ч.

                                                 Петък               15.30 - 17.30 ч.