МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

І-ВИ РАЙОН: ВКЛЮЧВА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ИЗТОЧНО ОТ ЖП-ЛИНИЯТА И СЕЛАТА: КАРАНЦИ, ОРЛОВЕЦ, РАДАНОВО, СТЕФАН СТАМБОЛОВО, ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, ПЕТКО КАРАВЕЛОВО И КУЦИНА, С ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ЗЕМЛИЩА.

І-ви МИКРОРАЙОН:    
ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ИЗТОЧНО ОТ ЖП-ЛИНИЯТА: ПРИЕМНА В ЮГОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СГРАДАТА, ПОЛЗВАНА ЗА АВТОГАРА.
    
Мл. ПИ ДИМИТЪР Нейков:                            ПОНЕДЕЛНИК:    15.30 ч. – 17.00 ч.
Служебен тел.: 061415033 / 62860   
    
ІІ-ри МИКРОРАЙОН:    
ПРИЕМНИ:                                                    с. ОРЛОВЕЦ    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
                                                                     с. КАРАНЦИ    –    КМЕТСТВО І ЕТАЖ
    
Мл. ПИ ТОДОР СТЕФАНОВ:                          ЧЕТВЪРТЪК:     10.30 ч. – 12.00 ч. – с. Каранци
Служебен тел.: 061415033 / 62860                                           13.30 ч. – 16.00 ч. – с. Орловец
                                                                                       
ІІІ-ти МИКРОРАЙОН:
ПРИЕМНИ:                                                   с. РАДАНОВО    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
                                                                    с. ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
                                                                    с. СТ. СТАМБОЛОВО    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
    
Мл. ПИ ЙОРДАН ДИМИТРОВ:                     ЧЕТВЪРТЪК:      10.30 ч. – 12.00 ч. – с. Раданово
Служебен тел.: 061415033 / 62824                                          13.30 ч. – 14.30 ч. – с. П. Сеновец
                                                                                             15.00 ч. – 16.00 ч. – с. Ст. Стамболово
                                                                   
ІV-ти МИКРОРАЙОН:    
ПРИЕМНИ:                                                   с. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
                                                                    с. КУЦИНА    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
    
Мл. ПИ ИВАЙЛО ТОДОРОВ:                        ЧЕТВЪРТЪК:     10.30 ч. – 12.00 ч. – с. П. Каравелово
Служебен тел.: 061415033 / 62824                                         13.30 ч. – 15.00 ч. – с. Куцина