МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ІІ-ри РАЙОН:  ВКЛЮЧВА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ЗАПАДНО ОТ ЖП-ЛИНИЯТА И СЕЛАТА: КЛИМЕНТОВО, ИВАНЧА, СТРАХИЛОВО, ПАВЕЛ, ОБЕДИНЕНИЕ, МАСЛАРЕВО И ВЪРЗУЛИЦА, С ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ЗЕМЛИЩА.
    
І-ви МИКРОРАЙОН:    
ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ЗАПАДНО ОТ ЖП-ЛИНИЯТА: ПРИЕМНА В ЮГОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СГРАДАТА, ПОЛЗВАНА ЗА АВТОГАРА.
    
Мл. ПИ ЙОРДАН ТОДОРОВ:                 ПОНЕДЕЛНИК:    13.30 ч. – 15.30 ч.
Служебен тел.: 061415033 / 62880   
    
ІІ-ри МИКРОРАЙОН:    
ПРИЕМНИ:                                            с. КЛИМЕНТОВО      –    КМЕТСТВО І ЕТАЖ
                                                             с. ИВАНЧА    –    КМЕТСТВО ІIІ ЕТАЖ
    
Мл. ПИ ДИМИТЪР НЕЙКОВ:                ЧЕТВЪРТЪК:      13.30 ч. – 14.30 ч. – с. Климентово
Служебен тел.: 061415033 / 62860                                  10.30 ч. – 12.00 ч. – с. Иванча
    
ІІІ-ти МИКРОРАЙОН:    
ПРИЕМНИ:                                           с. СТРАХИЛОВО    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
                                                            с. ПАВЕЛ      –    КМЕТСТВО ІІІ ЕТАЖ
    
Мл. ПИ ЙОРДАН ТОДОРОВ                 ЧЕТВЪРТЪК:       10.30 ч. – 12.00 ч. – с. Страхилово
Служебен тел.: 061415033 / 62880                                   13.30 ч. – 14.30 ч. – с. Павел  
                                                          
ІV-ти МИКРОРАЙОН:    
ПРИЕМНИ:                                           с. ОБЕДИНЕНИЕ    –    КМЕТСТВО ІІІ ЕТАЖ
                                                            с. МАСЛАРЕВО    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
                                                            с. ВЪРЗУЛИЦА    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
    
Мл. ПИ НИКОЛА ДИМИТРОВ:                ЧЕТВЪРТЪК:     10.30 ч. – 12.00 ч. – с. Обединение
Служебен тел.: 061415033 / 62815                                   13.30 ч. – 14.30 ч. – с. Масларево
                                                                                      15.00 ч. – 16.00 ч. – с. Вързулица