МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ПАВЛИКЕНИ

II  РАЙОН

I-ви МИКРОРАЙОН  

- приемна: гр. Бяла Черква – Кметството, ет. 1, ул.“Бачо Киро” № 84

Мл. ПИ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ                     понеделник -      09.30 - 11.30 ч.

моб.тел. 0882 357571                                                      сряда          -      16.00 – 17.30 ч.
                                                             
                                                          

- приемна: с. Вишовград – Кметството, ет. 2, ул. “Поп Балчо” № 2

 

Мл. ПИ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ                     понеделник  -     14.00 - 15.00 ч.

моб.тел. 0882 357571
                                                                          

- приемна: с. Росица – Кметството, ет. 2, ул. “Първа” № 1

  

Мл. ПИ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ                     понеделник    -     15.30 - 16.30 ч.

моб.тел. 0882 357571

II-ри МИКРОРАЙОН                                                                         

- приемна: с. Михалци – Кметството, ет. 2, ул. “П. Кунин” №71

тел.: няма

ПИ БОЯН БОЙЧЕВ БОБЕВ           четвъртък   -     10.00 - 12.00 ч.

моб.тел. 0884 877087

- приемна: с. Мусина, Кметството, ет. 2 ул.”Първа” № 16

ПИ БОЯН БОЙЧЕВ БОБЕВ               вторник     -     14.00 - 16.00 ч. 

моб.тел. 0884 877087

III-ти МИКРОРАЙОН

- приемна: с. Дъскот, Кметството, ет. 2, ул. “33-та” № 5

тел.: няма

Мл. ПИ ТОДОР ЛЮБЕНОВ КУРТЕВ                                  сряда  -     10.00 - 12.00 ч.

моб.тел. 0882 357439

                
- приемна: с. Паскалевец, сграда на ЗК, ет. 1, ул. “Първа” № 3

тел.: няма

Мл. ПИ ТОДОР ЛЮБЕНОВ КУРТЕВ                                    четвъртък  -       10.00 - 12.00 ч.

моб.тел. 0882 357439

IV-ти МИКРОРАЙОН                                                                      

- приемна: с. Лесичери, Кметството, ет. 2 ул.”13-та ” № 3а

тел.:  няма

Мл.ПИ БОЖИДАР МАРИНОВ СРЕБРОВ         четвъртък          -         10.00-12.00 ч. 

моб.тел. 0888988795

- приемна:
с. Стамболово, сградата на ЗК, ет. 1 ул.”Първа” № 32 

тел.: няма

Мл.ПИ БОЖИДАР МАРИНОВ СРЕБРОВ         вторник          -         14.00-16.00 ч. 

моб.тел. 0888988795