МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ПАВЛИКЕНИ

III РАЙОН

I-ви МИКРОРАЙОН

- приемна: с. Долна Липница, Кметството, ет. 2, ул.”Втора” № 1

тел.: няма

 

Мл. ПИ ТРИФОН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ                    четвъртък             -  10.00 - 12.00 ч.
моб.тел. 0882 357523
 

- приемна: с. Горна Липница, Кметството, ет. 2, ул.”Първа” № 42

тел. няма

 

Мл. ПИ ТРИФОН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ                    сряда                   -  10.00 - 12.00 ч.
моб.тел. 0882 357523
 

- приемна: с. Патреш, Кметството, ет. 2, ул.”Първа” № 4

тел. няма

 

Мл. ПИ ТРИФОН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ                    понеделник         -  10.00 - 12.00 ч.
моб.тел. 0882 357523


II-ри МИКРОРАЙОН

- приемна: с. Карайсен, Кметството, ет. 2, ул. “Първа” № 14


ПИ СПАСИМИР ГАНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                  сряда  -      13.00 - 14.00 ч.
моб.тел. 0882 357678

- приемна: с. Батак, Кметството, ет. 2 ул.”Първа” № 32

тел. няма

ПИ СПАСИМИР ГАНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ                  сряда  -      11.00 - 12.00 ч.

моб.тел. 0882 357678

- приемна с. Сломер, сградата на ЗК, ет. 2, ул.”Първа” № 40        
тел. няма

 

ПИ СПАСИМИР ГАНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ                  сряда  -      14.00 - 15.00 ч.
моб.тел. 0882 357678  


III-ти МИКРОРАЙОН
 

- приемна: с. Бутово, Кметството, ет. 2, ул.”Първа” № 6

тел. няма

 

Мл. ПИ РОСЕН ПЕТРОВ РУСАНОВ                   понеделник          -   10.00 - 12.00 ч.
моб.тел. 0882 905376  

- приемна: с. Недан, Кметството, ет. 1, ул.”Втора” № 2

тел. няма

Мл. ПИ РОСЕН ПЕТРОВ РУСАНОВ                          сряда           -  10.00 - 12.00 ч.

моб.тел. 0882 905376                                                 петък           -  15.00 - 17.00 ч.

IV-ти МИКРОРАЙОН

- приемна: с. Върбовка, Кметството, ет. 1 ул.”Първа” № 58

Мл.ПИ ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА     вторник       -    13.00 - 14.00 ч.

моб.тел. 0899 226300

- приемна: с. Димча – Кметството, ет. 2 ул.”Първа” № 23

тел. няма

Мл.ПИ ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА      вторник      -    14.00 - 15.00 ч.

моб.тел. 0899 226300