МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ

УЧАСТЪК  - СУХИНДОЛ

IV  РАЙОН

 

- приемна: гр. Сухиндол, ул.”Росица” № 29 
тел.: 06136/2909

 

ПИ ПЛАМЕН ПЕТРАКИЕВ                              вторник           -  14.00 - 16.00 ч.

моб.тел. 0885 060671                                      четвъртък       -  14.00 - 16.00 ч.

                                                                
- приемна: с. Коевци, ул.”Осма” № 2, ет. 2
тел. няма

ПИ ПЛАМЕН ПЕТРАКИЕВ                               понеделник    -  14.00 - 16.00 ч.

моб.тел. 0885 060671

 

- приемна: с. Красно Градище, ул.”Първа” № 10А, ет. 1

тел. няма

ПИ ПЛАМЕН ПЕТРАКИЕВ                                      вторник        -  10.00 - 12.00 ч.

моб.тел. 0885 060671

 

- приемна: с. Горско Косово, ул.”Първа” № 19, ет. 1
тел. няма

ПИ ПЛАМЕН ПЕТРАКИЕВ                                        сряда        -  14.00 - 16.00 ч.
моб.тел. 0885 060671

    

- приемна: с. Горско Калугерово, ул.”Петнадесета” № 2, ет. 2
тел. няма

ПИ ПЛАМЕН ПЕТРАКИЕВ                                 четвъртък        -  10.00 - 12.00 ч.
моб.тел. 0885 060671

- приемна: с. Бяла река, ул.”Първа” № 52, ет. 2
тел. няма

ПИ ПЛАМЕН ПЕТРАКИЕВ                                       петък        -  14.00 - 16.00 ч.
моб.тел. 0885 060671