МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СТРАЖИЦА

I  РАЙОН

1. приемна: гр. Стражица, РУ ”Полиция”-Стражица, ул.”Дончо Узунов” №12

тел. 06161/2002; 06161/25-01 

  
ПИ Йордан Цонев                             вторник         – 10.00 ч. – 12.00 ч.
Мл.ПИ Стефан Стефанов                   сряда           – 10.00 ч. – 12.00 ч.
Мл.ПИ Цонко Рашков                       четвъртък      – 10.00 ч. – 12.00 ч.

 

2. приемна: с. Асеново, кметство с.Асеново, ул.”Втора” №1.

тел. 06165/4620

ПИ Йордан Цонев                               понеделник   – 10.00 ч. – 12.00 ч.
Мл. ПИ Стефан Стефанов                    четвъртък     – 14.00 ч. – 16.00 ч.

 

3. приемна: с. Балканци, кметство с.Балканци, ул.”Първа” №57

тел. 061607/320

Мл.ПИ Цонко Рашков                           сряда             – 09.00 ч. – 12.00 ч.

 

4. приемна: с. Благоево, кметство с.Благоево, ул.”Христо Ботев” №32.

тел. 06169/2220

Мл.ПИ Цонко Рашков                           вторник      – 10.00 ч. – 12.00 ч.

 

5. приемна: с. Бряговица, кметство с.Бряговица, ул.”Осма” №2

тел.06164/2202

Мл.ПИ Стефан Стефанов                       петък            – 10.00 ч. – 12.00 ч.

 

6. приемна: с. Владислав, кметство с.Владислав, ул.”Витоша” №2

тел. 061606/220    

Мл.ПИ Цонко Рашков                             понеделник – 09.00 ч. – 11.00 ч.

 

7. приемна: с. Водно, кметство с.Водно, ул.”Населено място” №4      

 

Мл.ПИ Димитър Францов                         сряда         – 10.00 ч. – 12.00 ч.

 

8. приемна: с. Железарци, кметство с.Железарци, ул.”Четвърта” №1


Мл.ПИ Димитър Францов                         четвъртък – 16.00 ч. – 17.00 ч.

 

9. приемна: с. Кавлак, кметство с.Кавлак, ул.”Първа” №59

тел.061605/680

ПИ Йордан Цонев                                   сряда       - 14.00 ч. – 15.00 ч.

 

10. приемна: с. Кесарево, кметство с.Кесарево, ул.”Георги Димитров” №1

тел. 06167/24-64

Мл.ПИ Димитър Францов                         вторник       – 10.00 ч. – 12.00 ч.
                                                               петък           – 14.00 ч. – 16.00 ч.

11. приемна: с. Любенци, приемни помещения ползвани от служители на полицията – кметство с.Ново Градище, ул.”Първа” №4

тел.  061605/221     

ПИ Йордан Цонев                                     петък         – 10.30 ч. – 11.30 ч.

 

12. приемна: с. Мирово, кметство с.Мирово, ул.”Магистрална” №30

тел.061604/221      

ПИ  Йордан Цонев                                   петък          – 13.30 ч. – 14.30 ч.

 

13. приемна: с. Ново Градище, кметство с.Ново Градище, ул.”Първа” №4

тел.061605/221
 
ПИ Йордан Цонев                                   петък         – 10.30 ч. – 11.30 ч.

 

14. приемна: с. Теменуга, кметство с.Теменуга, ул.”Населено място” №3

тел.06167/2218     


Мл.ПИ Димитър Францов                          сряда       – 13.00 ч. – 14.00 ч.

 

15. приемна: с. Царски Извор, кметство с.Царски Извор, ул.”Георги Димитров” №2 тел.06167/232      

Мл.ПИ Стефан Стефанов                          понеделник – 10.00 ч. – 12.00 ч.