МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СТРАЖИЦА

II  РАЙОН

 

1. приемна: с. Виноград, кметство с.Виноград, ул.”Площад” №5

тел.06166/2620

Мл.ПИ Владимир Илиев                                          четвъртък – 10.00 ч. – 12.00 ч.

2. приемна: с. Горски Сеновец, кметство с.Горски Сеновец, ул.”Димитър Благоев” №1 стая на кмета

061608/220

Мл.ПИ Владимир Илиев                                           вторник   – 13.00 ч. – 15.00 ч.

3. приемна: с. Камен, кметство с.Камен, ул.”Търговска” №18

06163/24-70

ПИ Пеню Чукуров                                           понеделник – 13.00 ч. – 15.00 ч.
                                                                      петък          – 13.00 ч. – 15.00 ч.

Мл.ПИ Петър Петров                                       понеделник – 13.00 ч. – 15.00 ч.
                                                                      петък          – 13.00 ч. – 15.00 ч.

 

4. приемна: с. Лозен, кметство с.Лозен, ул.”Първа” №8

тел.061603/220
                     
Мл.ПИ Владимир Илиев                                          четвъртък    – 13.00 ч. – 15.00 ч.
                                                                              

5. приемна: с. Нова Върбовка, кметство с.Нова Върбовка, ул.”Първа” 56

тел.06163/2050      

ПИ Пеню Чукуров                                        понеделник – 15.30 ч. – 17.00 ч.

 

6. приемна: с. Николаево, кметство с.Николаево, ул.”Първа” №27

тел.06163/2478     

ПИ Пеню Чукуров                                         сряда         – 10.00 ч. – 12.00 ч.

7. приемна: с. Сушица, кметство с.Сушица, ул.”Георги Димитров” №4

тел.06168/620      


Мл.ПИ Петър Петров                                       вторник       – 14.00 ч. – 16.00 ч.