МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - СВИЩОВ

I  РАЙОН

Приемна: гр.Свищов, ул."Димитър Анев” № 3, ет.1 - няма стационарен телефон

ПИ Велизар Генчев                            Понеделник - 15:00 ч. - 17:00 ч.

Моб. тел.: 0878 255448                      

Мл.ПИ Лиляна Гюрова                       Вторник      – 09:00 ч. – 11:00 ч.

Моб. тел.: 0887 799490                      


Приемна: гр.Свищов, ул."Ал. Константинов” № 5, сградата на РУ, ет.2, ст.29 - телефон 0631 / 60 166, вътр.63561

ПИ Велизар Генчев                            Сряда - 09:00 ч. - 11:00 ч.

Моб. тел.: 0878 255448


Приемна: гр.Свищов, ул."Ал. Константинов” № 5, сградата на РУ, ет.2, ст.35 - телефон 0631 / 60 166, вътр.63562

Мл. ПИ Лиляна Гюрова                        Сряда - 15:00 ч. - 17:00 ч.

Моб. тел.: 0887 799490