МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - СВИЩОВ

II  РАЙОН

 

Приемна: гр.Свищов, ул."Ал.Константинов” №5, сградата на РУ, ет.2, ст.32, телефон 0631 / 60 166, вътр.63503 

ПИ Явор Николаев                                     Понеделник – 14:00 ч. – 16:00 ч.
                                                                       Вторник        - 15:00 ч. – 17:00 ч.