МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ

III  РАЙОН

 

Приемна: гр.Свищов, ул."Ал.Константинов” №5, сградата на РУ, ет.2, стая № 31 тел. 0631/60166, вътр. 63542

 

ПИ Христо Белчев                                Вторник          – 14:00 ч. – 16:00 ч.

Моб.тел.: 0885 595322                          Четвъртък      – 09:00 ч. – 11:00 ч.