МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ  - СВИЩОВ

VI РАЙОН

 

УЧАСТЪК - ОВЧА МОГИЛА

 

1. Приемна: с.Козловец, ул."Стара планина" №30, ет.1 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

               
ПИ Емил Гайдаров                    Сряда          - 09:00 ч. - 11:00 ч.

Моб.тел.: 0885 185615


2. Приемна: с.Алеково, ул.”Петдесет и седма” №1 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

                

ПИ Емил Гайдаров                    Вторник          - 09:00 ч. - 11:00 ч.

Моб.тел.: 0885 185615


3. Приемна: с.Горна Студена, ул."Първа" №4, ет.1 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

                
Мл.ПИ Иван Цвятков                  Вторник       - 09:00 ч. - 11:00 ч.

Моб.тел.: 0886 061561


4. Приемна: с.Александрово, ул."Първа" №41, ет.1 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

                
Мл.ПИ Иван Цвятков                  Сряда        - 10:00 ч. - 12:00 ч.

Моб.тел.: 0886 061561


5. Приемна: с.Драгомирово, ул."Шестнадесета" №59, ет.1 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

                
Мл.ПИ Ивайло Иванов                    Вторник                  - 15:00 ч. - 17:00 ч.

Моб.тел.: 0887 699202


6. Приемна: с.Морава, ул."Цв.Д.Цанков" №53, ет.2 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

                
Мл.ПИ Ивайло Иванов                    Вторник      - 10:00 ч. - 12:00 ч.

Моб.тел.: 0887 699202


7. Приемна: с.Деляновци, ул."Първа" №20, ет.2 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

                
Мл.ПИ Ивайло Иванов                   Сряда           - 10:00 ч. - 12:00 ч.

Моб.тел.: 0887 699202


8. Приемна: с. Овча могила, пл."Възраждане" №1 ет.3, ст.5 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

 
Мл.ПИ Ивелин Иванов                    Вторник        - 13:00 ч. - 14:00 ч.

Моб.тел.: 0889 603434


9. Приемна: с.Червена, ул."Първа" №57, ет.1 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

 
Мл.ПИ Ивелин Иванов                     Вторник         - 11:00 ч. - 12:00 ч.

Моб.тел.: 0889 603434


10. Приемна: с.Българско Сливово, ул."Цар Самуил" №52, ет.2 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

                
Мл.ПИ Ивелин Иванов                     Вторник           - 09:00 ч. - 10:00 ч.

Моб.тел.: 0889 603434