МВР

ОД Монтана

 

Препоръки към водачите на моторни превозни средства:

       - Скоростта на движение на Вашето МПС винаги трябва да бъде такава, че да осигурите предимство на движещото се по пътя с предимство МПС.
       - При приближаване към кръстовището бъдете винаги много внимателни, очаквайте всичко и бъдете готови да го предотвратите. Много от ПТП възникват поради неправилни маневри и отнемане на предимство.
       - Движете се с по-ниска скорост от максимално разрешената с готовност да реагирате при внезапна промяна на пътната ситуация.
       - Не предприемайте маневрата завиване наляво на кръстовище с интензивно движение, без да сте се убедили , че скоростта на насрещно движещото се МПС ще Ви позволи да преминете пред него.
       - Скоростта на движение на Вашето МПС винаги трябва да бъде такава, че при необходимост да можете да спрете.
       - Не преминавайте при жълта светлина на светофарните уредби, а спрете! Другият може също да бърза, а срещата в кръстовището ще бъде неприятна!