МВР

ОД Монтана

 

Препоръки към пешеходците:

      - Не пресичайте пътното платно навсякъде, където Ви е удобно. Може да изненадате водачите на МПС, а последиците не са приятни. Пешеходните пътеки са за това!
       - Не бъдете сигурни, че всички водачи ще спрат! Дори когато сте на пешеходната пътека и сте с предимство. Водачите често минават покрай Вас доста бързо.
       - Когато пресичате, огледайте се внимателно! Водачите не винаги са внимателни, а често бързат повече от необходимото и се движат по-бързо отколкото предполагате. 
       - Като участници в движението ПЕШЕХОДЦИТЕ също подлежат на контрол от органите на МВР. В тези случаи не се дръжте арогантно и агресивно, защото те пазят Вашето здраве и живот! Представете поисканите документи и ги изслушайте!