МВР

ОД Монтана

 

град Берковица - ІІ район

І район, IІ район, IIІ район

  

Територията, заключена между ул."Николаевска", ул. "Ашиклар", ж.к. "Стара планина", кв. "Беговица"

Обслужван район:
Адрес на приемната:
гр. Берковица, Административна сграда на гимназия "Д-р Иван Панов"
Приемно време: Понеделник от 09.00ч. до 11.00ч.
Четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.
Петък от 14ч. до 16ч.
 
Телефони за връзка: 0953 / 88 651
с РУ МВР Берковица: 0953 / 88 710
и тел.112
      


Младши полицейски инспектори:

                                              
 мл. експерт Иван Красимиров Иванов

 
с. Боровци, Гаганица, Котеновци, Лесковец, Бистрилица, Костенци и Комарево
                                                                                                 

с. Боровци - вторник от 09,00-12,00 ч.
  тел. 09529/2220
с. Гаганица - четвъртък от 09,00-11,00 ч.
тел. 09528/2220
с. Котеновци - сряда от 09,00-10,00 ч.
тел. 09522/420
с. Черешовица - сряда от 11,00-12,00 ч.
тел. 09522/2520
с. Бистрилица - четвъртък от 11,00-12,00 ч.
тел. 09528/2326
с. Комарево - вторник от 09,00-10,30 ч.
тел. 0953/88803
с. Костенци - вторник от 10,30-12,00ч.
тел. 0953/88698              nikodim_aleksov                                                      

    мл. експерт Никодим Еленков Алексов 
      гр. Берковица      
  Понеделник от 09.00ч. до 11.00ч.
  Четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.
   Петък от 14ч. до 16ч.
   
  Административна сграда на гимназия "Д-р Иван Панов"                                                       

                                                                                                                                     

                                           
  Полицейски инспектор Димитър Илиев Генов

 гр. Берковица
селата Боровци, Гаганица, Котеновци, Черешовица, Лесковец, Бистрилица, Комарево, Костенци
     

с. Боровци - вторник от 09,00-12,00 ч.
  тел. 09529/2220
с. Гаганица - четвъртък от 09,00-11,00 ч.
тел. 09528/2220
с. Котеновци - сряда от 09,00-10,00 ч.
тел. 09522/420
с. Черешовица - сряда от 11,00-12,00 ч.
тел. 09522/2520
с. Бистрилица - четвъртък от 11,00-12,00 ч.
тел. 09528/2326
с. Комарево - вторник от 09,00-10,30 ч.
тел. 0953/88803
с. Костенци - вторник от 10,30-12,00ч.
тел. 0953/88698