МВР

ОД Стара Загора

 


          
Уважаеми граждани,  информираме Ви,  че чрез портала за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи, на  интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление с обикновена услуга за издаване на: 

·  ЛИЧНА КАРТА И ПАСПОРТ;
·  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪБИТИЯ,  СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ;
·  ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС.

 "Портал за електронни административни услуги"

          При подаване на заявления по електронен път е необходимо освен валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис задължително да имате валиден постоянен адрес на територията на Република България, да притежавате български личен документ, издаден по заявление подадено лично до 59 месеца преди подаване на електронното, да нямате промяна на име, ЕГН, пол, гражданство или съществени и трайни изменения в образа. 

           Когато заявлението за издаване на български личен документ е подадено по електронен път, документът се получава лично, като връчването става само след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат.