МВР

ОД Стара Загора

 Заявление за издаване на СУМПС с бърза услуга можа да подадете в:

 

Звена при ОДМВР – Стара Загора

 

Работно време на гишетата от

понеделник до петък

 

 

Административен
адрес

Сектор „Пътна полиция“

 

от 08.30 ч. до 16.15 ч.

гр. Стара Загора, п.к. 6000 ул.„Промишлена“№ 2,      ел. поща: [email protected]

група „Пътна полиция“

 

от 08.30 ч. до 16.15 ч.

гр. Казанлък, ул.„Индустриална“№ 2,
ел. поща: [email protected]