МВР

ОД Стара Загора

 

Директор на Регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението»


Стоян Пенев Колев

 

 

Роден на 18.03.1967 г. в гр. Чирпан, област Стара Загора.

Завършил е Академия на МВР – София през 1992 г.
В системата на МВР работи от 1992 г., като последователно заема следните длъжности:

• 1992 – 1995 г. – инструктор в Общинска ПС Чирпан;
• 1995 - 2004 г. – инспектор в РСПО - Чирпан;
• 2004 - 2009 г. – Началник на РС”ПАБ” Чирпан ІІ степен;
• 2009 - 2010 г.  – Началник на Районна служба “Пожарна безопасност и спасяване” – Стара Загора. 

След спечелен конкурс за израстване в категория, на 26.08.2009 г. със заповед на министъра на вътрешните работи е назначен за титуляр на длъжността заместник директор І степен “Пожарна безопасност и спасяване” към ОД на МВР – Стара Загора.

След последните промени в ЗМВР, със заповед на Министъра на вътрешните работи от 19.01.2011 г. е назначен за началник на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора.

За контакт