МВР

ОД Стара Загора

 

ОДМВР СТАРА ЗАГОРА

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА
Наименование на административната услуга и
уникален номер идентификатор, съгласно Регистъра на услугите

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)

 

Контакти:

 

ОДМВР - Стара Загора

 

Първо РУ

 

Второ РУ

 

РУ Казанлък

 

РУ Чирпан

 

РУ Раднево

 

РУ Гълъбово

 

Първа лична карта на лица от 14 до 16 г.

Без такса

Без такса

Без такса

Следваща лична карта на лица между 14 и 16 г и за всяка карта на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

Лична карта на лица от
18 до 58 г.

(с валидност 10 г.)

18

36

90


Начини на плащане на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово  разплащане   

Лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна)

11

22

55

Лична карта на лица над 70 г възраст

Без такса

Без такса

Без такса

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

4

10

 

Банкова сметка

IBAN:
BG30UNCR76303100115626,

в полза на ОДМВР – Стара Загора, УниКредит Булбанк – Стара Загора.

ВАЖНО! За всяко лице и вид документ таксите се плащат отделно!

При подаване на заявленията лицата с трайно намалена работоспособност трябва да представят валидно експертно решение от ТЕЛК в оригинал и ксерокопие.