МВР

ОД Стара Загора

 

Районно управление - Гълъбово

адрес: гр.Гълъбово, ул."Георги Бенковски " № 13

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа : 0418/ 62 531
                        0418/ 62 999
email: [email protected]

Приемно време на началник РУ: сряда 15:00 - 17:00 ч.

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"
от понеделник до петък от 08:30 ч. до 17:30 ч. 

Телефони:
ОДЧ: 0418/62 531, 042/665 556
Началник РУ: 0418/62999; 042/665 556;