МВР

ОД Стара Загора

 

Първо районно управление - Стара Загора

Адрес: гр.Стара Загора, ул."Св.Княз Борис" № 89
За спешни повиквания - тел.112
Автоматична тел. централа: (042) 602 805

Приемно време на началник РУ:  четвъртък 15:30-17:30ч.
тел. 042/665 538
email: [email protected]

Началник сектор "Криминална полиция": тел. 042/665-481
Началник сектор "Охранителна полиция": тел. 042/665-277
Звено "Контрол на общоопасните средства", тел. 042/665 273
Приемна Първо РУ - Стара Загора: тел. 042/665 452
Деловодство: 042/665 548
инспектори "Детска педагогическа стая": тел. 042/665 321

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"
     всеки ден от 08:30 часа до 17:30 часа