МВР

ОД Стара Загора

 Заявление за издаване на лична карта  с бърза услуга може да подадете в:

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

Административен адрес

 

 

ОДМВР – Стара Загора

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Стара Загора, п.к. 6000 ул.„Г.С. Раковски“ № 68, телефон за връзка: 042/ 665 247, 042/ 665 570 ел. поща: [email protected]

РУ Казанлък

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Казанлък, ул.„Д-р Стамболски“№ 2, телефон за връзка: 0431/ 60 241, 0431/ 60 258 ел. поща: [email protected]

РУ Чирпан

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Чирпан, ул. „Отец Паисий“ № 1, тел. централа: 0416/ 92 562 ел. поща: [email protected]

 

РУ Раднево

 

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Раднево, ул. „23-ти септември“ № 4, тел. централа: 0417/ 82 212 ел. поща: [email protected]

 

РУ Гълъбово

 

 

от 08.15 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.15 ч.

гр. Гълъбово, ул. „Г.Бенковски“ № 13, тел. централа: 0418/ 62 531 ел. поща: [email protected]