МВР

ОД Стара Загора

 

ОДМВР СТАРА ЗАГОРА

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ
Наименование на административната услуга и
уникален номер идентификатор, съгласно Регистъра на услугите

Видове услуги

и

такси (лв.)

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)

 

Контакти:

 

ОДМВР - Стара Загора

Първо РУ

Второ РУ

РУ Казанлък

РУ Чирпан

РУ Раднево

РУ Гълъбово

 

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 г.

40

80

200


Начини на плащане на таксите

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Издаване на паспорт на лица между 58 до 70 г.

20

40

100

Паспорт на лица над 70 г. възраст

10

20

50

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15

 

Банкова сметка

IBAN:
BG30 UNCR 7630 3100 1156 26,

в полза на ОДМВР – Стара Загора, УниКредит Булбанк – Стара Загора.

ВАЖНО! За всяко лице и вид документ таксите се плащат отделно!

При подаване на заявленията лицата с трайно намалена работоспособност трябва да представят валидно експертно решение от ТЕЛК в оригинал и ксерокопие.