МВР

ОД Стара Загора

 

Второ районно управление - Стара Загора

адрес: гр."Стара Загора, кв. "Железник", ул."Арх. Хр. Димов" № 37

За спешни повиквания - тел.112
Автоматична тел. централа: (042) 602 805
email: [email protected] 

Приемно време на началник РУ:  сряда 15.00 -17.30 ч.

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"  
   от понеделник до петък от 08:30 ч. до 17:30 ч.