МВР

ОД Стара Загора

 

Новини

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Гълъбово през месец август 2019г.

с. Обручище, с. Мъдрец, с. Медникарово, с. Искрица, с. Главан, с. Помощник, с. Великово, с. Разделна, с. Априлово, с. Мусачево, кв. „М. Станев“

13.08.2019г. (вторник)
10,00 ч. – с. Мусачево община Гълъбово – Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ Ст. Колев
11,00 ч. - кв. „М. Станев“, община Гълъбово – Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ Ст. Колев

14.08.2019г. (сряда)
10,00 ч. – с. Обручище, община Гълъбово – Началник РУ – Светослав Боев, ПИ Г. Кехайов
11,00 ч. - с. Мъдрец, община Гълъбово – Началник РУ – Светослав Боев, Мл. ПИ Д. Добрев
09,30 ч. – с. Априлово, община Гълъбово - Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ Ст. Колев
10,30 ч. – с. Великово, община Гълъбово - Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ Ст. Колев
11,30 ч. – с. Разделна, община Гълъбово - Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ Ст. Колев
10,00 ч. - с. Главан, община Гълъбово – Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ М. Костов
11,00 ч. - с. Помощник, община Гълъбово – Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ М. Костов

15.08.2019г. (четвъртък)
10,00 ч. - с. Медникарово, община Гълъбово – Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Д. Добрев
11,00 ч. - с. Искрица, община Гълъбово – Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Д. Добрев

31 юли 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР-Стара Загора през месец август 2019 г.

с. Пряпорец, с. Борилово, с. Дъбово, с. Юлиево, с. Калитиново, с. Преславен и др.

01.08.2019г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Пряпорец, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Борилово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

06.08.2019г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Дъбово, община Мъглиж – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Юлиево, община Мъглиж – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

07.08.2019г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Калитиново, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Преславен, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

08.08.2019г (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Воловарово, община Чирпан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Свобода, община Чирпан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

13.08.2019г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Подслон, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Оряховица, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

14.08.2019г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Братя Кунчеви, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Руманя, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

15.08.2019г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. с. Голям дол, общ. Братя Даскалови – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Малък дол, общ. Братя Даскалови – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

20.08.2019г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Манолово, общ. Павел баня – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Осетеново, общ. Павел баня – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

21.08.2019г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Главан, общ. Гълъбово– служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Помощник, общ. Гълъбово – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

22.08.2019г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Оризово, общ. Братя Даскалови – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Опълченец, общ. Братя Даскалови – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

27.08.2019г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Черна гора, общ. Братя Даскалови– служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Партизанин, общ. Братя Даскалови – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

28.08.2019г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Шейново, общ. Казанлък – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Дунавци, общ. Казанлък – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

29.08.2019г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Калояновец, общ. Стара Загора– служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Арнаутито, общ. Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН31 юли 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ- Казанлък през месец август 2019 г.

с. Дъбово, с. Едрево, с. Ветрен, с. Паничерево, с. Александрово, с. Осетеново, с. Розово, с. Енина

01.08.2019г (четвъртък)
11,00-12,00 ч.- с. Дъбово – Началник У-Мъглиж – ст. инсп. Хр. Христов

08.08.2019г. (четвъртък)
11,00-12,00 ч. - с. Едрево – ПИ от У-Гурково - инсп. Андреян Цеков
11,00-12,00 ч. – с. Ветрен - Началник У-Мъглиж -ст. инсп. Христо Христов

15.08.2019г. (четвъртък)
11,00-12,00 ч. - с. Паничерево – ПИ от У-Гурково - инсп. Андреян Цеков

16.08.2019г. (петък)
11,00-12,00 ч. - с. Александрово – ВПД Началник У Павел баня - ст. инсп. Г. Апостолов

23.08.2019г. (петък)
11,00-12,00 ч. - с. Осетеново – ВПД Началник У Павел баня - ст. инсп. Г. Апостолов
11,00-12,00 ч. - с. Розово – Началник група ТП-юг - ст. инсп. Ахмед Ходжов

27.08.2019г. (вторник)
11,00-12,00 ч. - с. Енина – Началник група ТП-север - ст. инсп. Николай Прангов

31 юли 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на Първо РУ-Стара Загора през месец август 2019 г.

с. Загоре, с. Бъдеще, с. Руманя, с. Братя Кунчеви, с. Пъстрен, с. Стрелец, с. Могила, с. Малко Кадиево

07.08.2019г (сряда)
10,00 ч. -11,00 ч. – с. Загоре, общ. Стара Загора – Димитър Димитров - началник на КП
11,10 ч. -12,00 ч. – с. Бъдеще, община Стара Загора – Димитър Димитров - началник на КП

28.08.2019г. (сряда)
10,30 ч. -10,40 ч. – с. Руманя, общ. Стара Загора - Николай Колев - началник на Първо РУ- Стара Загора
10,50 ч. -11,30 ч. – с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора – Николай Колев - началник на Първо РУ- Стара Загора

29.08.2019г. (четвъртък)
10,00 ч. -11,00 ч. – с. Пъстрен, общ. Опан – Жеко Костов – Началник Сектор „ОП”
11,10 ч. -12,00 ч. – с. Стрелец, общ. Опан – Жеко Костов – Началник Сектор „ОП”

30.08.2019г. (петък)
10,00 ч. -11,00 ч. – с. Могила, общ. Стара Загора – Мартин Ангелов - началник група ТП-изток
11,10 ч. -12,00 ч. – с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора – Мартин Ангелов - началник група ТП-изток

31 юли 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР-Стара Загора през месец юли 2019 г.

с. Опан, с. Венец, с. Енина, с. Хаджидимитрово, с. Землен, с. Боздуганово, с. Найденово, с. Малко дряново, с. Зетьово, с. Златна ливада, и др.

02 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Опан, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Венец, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

03 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Енина, община Казанлък – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН 11,15ч. -12,15ч. – с. Хаджидимитрово, община Казанлък – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

04 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Землен, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН 11,15ч. -12,15ч. – с. Боздуганово, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

09 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Найденово, община Братя Даскалови – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Малко Дряново, община Братя Даскалови – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

10 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Зетьово, община Чирпан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Златна ливада, община Чирпан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

11 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Диня, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН 11,15ч. -12,15ч. – с. Даскал Атанасово, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

16 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Малка Верея, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Лясково, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

17 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Богомилово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Кирилово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

18 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Едрево, община Николаево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Паничерево, община Гурково – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

23 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Змейово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Хрищени, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

24 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Тракия, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Бял извор, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

25 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Памукчии, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Петрово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

30 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Кравино, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Пъстрен, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

31 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Горно Ботево, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Плоска могила, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

03 юли 2019