МВР

ОД Стара Загора

 

 

Плащане чрез Интернет

 

       Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответната банкова сметка на ОДМВР – Стара Загора, както следва:

“Уникредит -Булбанк”АД – клон Стара Загора
BIС: UNCRBGSF

IBAN: BG30 UNCR 7630 3100 1156 26

 

Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.

       За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.

       За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.