МВР

ОД Стара Загора

 

Сектор "Пътна полиция" / Traffic Police Sector

Адрес: гр. Стара Загора, ул. "Промишлена" № 2

тел: (042) 665 450;  665 217

e-mail address: [email protected]

Началник: главен инспектор Бончо Славов

Приемен ден :

ТАРИФА 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МВР

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - ПЪТНА ПОЛИЦИЯ

Регистрация на превозни средства
Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика
Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик
Извършване на първоначална регистрация на превозно средство
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство
Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство
Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство
Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства
Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци (по смисъла на Търговския закон)
Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и или цифри по избор на клиента
Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство
Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика
Промяна в регистрацията на превозно средство
Пускане в движение на временно спряно превозно средство
Служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство

Услуги за водачи

Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство
Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление

Издаване на контролен талон Водач на моторно превозно средство без наказания
Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС
Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от друга държава
Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство
Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство

Други услуги

Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата
Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари

Administrative Services - Traffic Police
Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения