МВР

ОД Стара Загора

 

Районно управление - Чирпан

адрес: гр.Чирпан, ул."Отец Паисий" №1

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа: (0416) 923 77

Приемно време на началник РУ: сряда 15:00-17:00ч.

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"
      вторник     9.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.30 ч.
     четвъртък  9.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.30 ч.  
     петък         9.00 - 12.00 ч.