МВР

ОД Стара Загора

 

Районно управление - Чирпан

адрес: гр.Чирпан, ул."Отец Паисий" №2

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа: (0416) 925 62
email: [email protected]

Приемно време на началник РУ: сряда 15:00-17:00ч.
Приемно време началник Участък - Братя Даскалови: сряда от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"
 от понеделник до петък от 08:30 ч. до 17:30 ч.