МВР

ОД Стара Загора

 

ОДМВР СТАРА ЗАГОРА

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България
(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)
Наименование на административната услуга и
уникален номер идентификатор, съгласно Регистъра на услугите

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

(места за подаване на заявления)

 

Контакти:

 

 

ОДМВР - Стара Загора

Карта на бежанец

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80

 

Начини на плащане на таксите:

 

Плащане по банков път

 

Плащане чрез картово разплащане

 

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110

 

 

Банкова сметка

IBAN:BG30 UNCR 7630 3100 1156 26,

в полза на ОДМВР – Стара Загора, УниКредит Булбанк – Стара Загора.

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец