МВР

ОД Стара Загора

 

 

  

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

 

       Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на ОДМВР – Стара Загора, както следва:

“Уникредит -Булбанк”АД – клон Стара Загора
BIС: UNCRBGSF

IBAN: BG30 UNCR 7630 3100 1156 26

 

Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.