МВР

ОД Стара Загора

 

Указател

Областна дирекция на МВР- Стара Загора

Адрес: гр.Стара Загора, ул "Граф Игнатиев" No16

За спешни повиквания - тел.112
042/ 602 805 - телефонна централа
042/ 626 437, 042/ 665 358 - Пресцентър

 

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора

адрес: гр.Стара Загора, ул."Св.Княз Борис" №83
За спешни повиквания - тел.112
тел/факс. (042) 665 509
дежурен - (042) 605 978
автоматична тел. централа: (042) 665 297

 

Сектор "Пътна полиция" - Стара Загора

адрес: гр.Стара Загора, ул."Промишлена" 2

За спешни повиквания - тел.112
дежурен по КАТ - (042) 665 418
автоматична тел. централа: (042) 602 805

 

Сектор "Български документи за самоличност" - Стара Загора

Адрес: гр.Стара Загора, ул."Георги Сава Раковски" №68 (в сградата на ОДМВР)
Автоматична тел. централа: (042) 602 805

Група "Миграция" - Стара Загора

Адрес:
п.к. 6000, гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” №16  (в сградата на ОДМВР – група “Миграция”, Ст. Загора, ул.Г.С.Раковски № 68 )

Първо районно управление - Стара Загора

Адрес: гр.Стара Загора, ул."Св.Княз Борис" №89
За спешни повиквания - тел.112
Автоматична тел. централа: (042) 602 805
Детска педагогическа стая: (042) 665 321

Второ районно управление - Стара Загора

адрес: гр."Стара Загора, кв. "Железник", ул."Арх. Хр. Димов" № 37

За спешни повиквания - тел.112
Автоматична тел. централа: (042) 602 805

 

Районно управление - Казанлък

адрес: гр.Казанлък, ул."Д-р Стамболски" №2

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа: (0431) 62 343

Районно управление - Гълъбово

адрес: гр.Гълъбово, ул."Георги Бенковски " №13

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа : 0418/ 62 531
                        0418/ 62 999

 

Районно управление - Раднево

адрес: гр.Раднево, ул."23 септември" №4

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа : (0417) 822 12; 823 12

Районно управление - Чирпан

адрес: гр.Чирпан, ул."Отец Паисий" №1

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа: (0416) 923 77