МВР

ОД Стара Загора

 Заявление за издаване на лична карта  с експресна услуга може да подадете в:

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

Административен адрес

  
                     

ОДМВР – Стара Загора

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Стара Загора, п.к. 6000 ул.„Г.С. Раковски“ № 68, телефон за връзка: 042/ 665 247, 042/ 665 570, ел. поща: [email protected]