МВР

ОД Стара Загора

 

Сектор "Пътна полиция" - Стара Загора

адрес: гр.Стара Загора, ул."Промишлена" 2

За спешни повиквания - тел.112
автоматична тел. централа: (042) 602 805

email: [email protected]

Работно време на гишетата за граждани - от 8.30 до 16.30 часа

Приемно време на началник сектор "Пътна полиция" :  четвъртък 14:00 - 16:00 ч.
тел. 042/ 665-450

група РОППС - гр. Стара Загора

 

 

Регистрация

 

042665324

Подготовка

 

042665587

звено РОППССВ - гр.Казанлък

 

 

Регистрация

 

043160355

Отчет водачи

 

043160348

група ОПТПВАНДИАД

 

 

Отчет водачи

 

042665422

Административно наказателна дейност

 

042665492

Ел.Фишове

 

042665325

Пропуски

 

042665421

Деловодство

 

042665586

Касиер домакин

 

042665523