МВР

ОД Стара Загора

 

ОДМВР СТАРА ЗАГОРА


ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
           
Наименование на административната услуга и
уникален номер идентификатор, съгласно Регистъра на услугите

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

(места за подаване на заявления)


Контакти:

СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ – Стара Загора

ПЪРВО РУ - Стара Загора

ВТОРО РУ - Стара Загора

РУ– Казанлък

РУ – Чирпан

РУ – Раднево

Издаване на СУМПС на лица до 58 г.

25

50

Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11

22

Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

 

 

Начини на плащане на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Банкова сметка

Издаване на СУМПС на лица
над 70 г.

Без такса

Без такса

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

2

2


Заявление за подновяване на СУМПС с обикновена услуга
може да се подаде във всяко едно от районните управления на територията на област Стара Загора при:

- изтичане на срока на валидност;
- вече изтекъл срок на валидност;
- промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
- издаване на дубликат.

Във всички останали случаи, заявленията за издаване на СУМПС се подават само в
сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора и група “КАТ Пътна полиция” – Казанлък.


При подаване на заявление за издаване на СУМПС е предоставена възможност за избор на звено,от което да бъдеполучено новото СУМПС( от звеното "Пътна полиция" или от всяко едно Районно управление при ОДМВР - Стара Загора).

-Първо РУ - Стара Загора
- Второ РУ - Стара Загора
- РУ - Казанлък
- РУ - Чирпан
- РУ - Раднево
- РУ - Гълъбово

При подаване на заявлението трябва да представите следните документи:

•платена такса;
•старото свидетелство за управление на МПС;
•контролен талон;
•валидно медицинско удостоверение на водач на МПСза съответната категория, със заключение от издаващия лекар - подлежи или не подлежи на комисия ТОЛЕК и ясно видим регистрационен номер на медицинското или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК. Документите трябва да бъдат в оригинал.

Вашите мнения и въпроси относно СУМПС отправяйте към отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция "Национална полиция"- МВР, гр. София, п.к.1715, бул. Александър Малинов № 1, чрез електронна поща [email protected]

 

Банкова сметка

IBAN:
BG30 UNCR 7630 3100 1156 26,

в полза на ОДМВР – Стара Загора, УниКредит Булбанк – Стара Загора.