МВР

ОД Стара Загора

 Уважаеми граждани,
информираме Ви, че при подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност, имате възможност да предоставите адрес на електронна поща за получаване на съобщение за издадения/те Ви документ/и.