МВР

ОД Стара Загора

 

Началник сектор "Превантивна и контролна дейност"

Злати Желев Дрянов

Роден на 23.03.1983 г. в гр.Стара Загора, област Стара Загора.
Завършил е Академия на МВР – София през 2006 г.
В системата на МВР работи от 01.11.2006 г., като последователно заема следните длъжности:
• 2006 – 2013 г. – инструктор в група ДПК и ПД при РСПБЗН – Стара Загора;
• 2013 - 2015 г. – началник група ДПК,П и ПД при РСПБЗН – Стара Загора;

Със заповед №8121к-52/14.01.2015г. на Министъра на вътрешните работи е назначен за началник сектор ПКД при РДПБЗН – Стара Загора.
Женен, с две деца.
адрес: гр.Стара Загора, ул."Св.Княз Борис" №83
тел/факс. (042) 665 540
E-mail: [email protected]
Приемно време: вторник 10 - 12ч.