МВР

ОД Стара Загора

 

Структура

Полицейски участък Гурково

Адрес: гр. Гурково,  ул. “Шести септември “ №1
Тел: 04331/ 22-61
Прием на началник участък: вторник 15:00-17:00 ч.

Участъкът обслужва 2 града и 8 села и две махали от общини Гурково и Николаево, с обща територия 388 кв.м  и население 11 200 души