МВР

ОД Стара Загора

 

Група "Химия, биология и изследване на наркотични вещества и прекурсори"

Група "Химия, биология и изследване на наркотични вещества и прекурсори"
В химическа и микробиологическа лаборатория се извършват физико-химични и съдебно-медицински експертизи на веществени доказателства, свързани с криминални престъпления.
В лабораторията се изследват и  доказват марихуана, хероин, кокаин, следи от изстрели, леснозапалими течности, съдържание на алкохол в кръвта, кръвногрупова принадлежност и др.

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура и техника, които дават възможност за провеждане на широк спектър физико-химични и микробиологични изследвания.