МВР

ОД Стара Загора

 

Група "Криминалистически експертизи"

Обслужва органите на дознанието към МВР, следствието и съда на територията на област Стара Загора. Експертите от групата провеждат специализирани изследвания на високо технологично ниво, необходими при изготвянето на балистически, трасологически, технически и графически експертизи.
Навлизането на информационните технологии и използуването на прецизна апаратура помагат на експертите да решават все по-трудни и сложни криминалистически задачи за по-кратко време, което е важно условие за успех в борбата с престъпността.