МВР

ОД Стара Загора

 

Група "Дактилоскопия"

Обслужва органите на дознанието към МВР и следствието, както и съда на територията на област Стара Загора.
Експертите от групата изземват дактилоскопните следи от место произшествията, оставени от лицата извършили престъпното деяние.
Дактилоскопните следи са сигурен и точен идентификационен признак. Те са безспорно доказателство за участието на лицата извършили престъплението.
Откриването им на местопроизшествието е резултат от внимателен анализ и оглед на обстановката от страна на експерта, който го е посетил.
Сравняването с микроскоп на намерените дактилоскопни следи е труден и бавен процес.
За да се отговори на съвременните изисквания за оперативност и бързина относно нарасналата престъпност, бе въведена съвременна автоматизирана компютърна система "AFIS" за обработка и сравняване на дактилоскопните следи, която значително повиши ефективността и прецизността на работата.